Politiek

« Vorige - Volgende »

Nieuw Elan in januari

11 februari 2018 - 10:41  •  Alphens.nl  •  reacties

Nieuw Elan in januari

Wat vindt Nieuw Elan? In deze nieuwsbrief staan de politieke standpunten van de fractie van Nieuw Elan in de gemeenteraad van 25 januari. Speciale aandacht gaat opnieuw uit naar wonen: bestemmingsplan Alphen-Stad en de mening van minister Ollongren.

Recente politieke standpunten januari

Nieuw Elan is VOOR vaststellen Masterplan Archeon–Burggooi inclusief financiën
Nieuw Elan is VOOR vaststellen toekomst Castellum inclusief financiën
Nieuw Elan is VOOR beschikbaar stellen extra kredieten parkeergarage Aarhof
Nieuw Elan is VOOR beschikbaar stellen extra kredieten centrale bibliotheek Alphen
Nieuw Elan is VOOR instemmen met Businesscase Parkeerexploitatie
Nieuw Elan is VOOR beschikbaar stellen extra kredieten Raadhuis Boskoop
Nieuw Elan is VOOR verzoek aan BiZK om bijdrage opruimen niet gesprongen explosieven
Nieuw Elan is VOOR vaststellen beheersverordening Heimanswetering
Nieuw Elan is VOOR vaststellen beheersverordening Hazerswoude-Dorp
Nieuw Elan is VOOR vaststellen voorzieningen huisvesting 2018
Nieuw Elan is VOOR vaststellen beleidsnotitie bomen 2017

Nieuw Elan is VOOR motie beginspraak toekomst Stichting Alphense Kinderboerderijen
Nieuw Elan is TEGEN motie ramingsmethodiek budgetten

Bestemmingsplan Alphen-Stad
In januari en februari wordt gesproken over het nieuwe bestemmingsplan voor Alphen-Stad. Het bestemmingsplan is een samenvoeging van veertig oude tot één nieuw plan en is conserverend van aard. Het is plan is een voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet.
Lastige onderdelen in het plan zijn het Rode Dorp, Zegerplasgebied en Componistenbuurt. Wethouder Gerard van As moet nog een aantal zaken uitzoeken voordat de gemeenteraad op 22 februari zal instemmen.

Wonen
Voor Alphen-Stad is het moeilijk om nieuwe plannen voor woningbouw te maken. De stad is vol. De leegstaande kantoorpanden zijn heringericht als woonruimten en er zijn geen braakliggende gronden meer.
Minister Kajsa Ollongren ziet in dat vasthouden aan stadsgrenzen de woningnood in het algemeen niet zal oplossen. Wethouder Gerard van As vindt het mooi dat nu ook vanuit de Rijksoverheid druk wordt uitgeoefend op de Provincie. "Wij vinden al langer dat de stadsgrenzen moeten worden losgelaten. Dat is ook te lezen in de Woonvisie van de gemeente."

Ideeën box
Op de nieuwe website van Nieuw Elan staat sinds kort een ideeën box. In deze box zitten natuurlijk geen ideeën van Nieuw Elan. Het is juist de bedoeling dat inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn hun ideeën in deze virtuele box stoppen. Een idee online posten doe je hier.

Gemeenteraadsverkiezingen
Soms lijkt het erop dat alle politieke partijen alleen nog maar met de gemeenteraadsverkiezingen bezig zijn. De werkelijkheid is dat ook het 'normale' raadswerk gewoon doorgaat. Hiervan doet Nieuw Elan in deze nieuwsbrief verslag.
Op de website van Nieuw Elan staat informatie over de verkiezingen, is het verkiezingsprogramma te lezen of te downloaden, worden de kandidaten & ambassadeurs voorgesteld en staan nieuwsartikelen over Nieuw Elan.

Agenda
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen zijn er veel bijeenkomsten en debatten. Nieuw Elan organiseert in een aantal dorpen en in Alphen-Stad ook zelf bijeenkomsten. Bij vrijwel alle bijeenkomsten zijn onze wethouder, onze lijsttrekker en/of een aantal van onze huidige raadsleden aanwezig evenals een aantal kandidaten van onze kieslijst.
De eerste Nieuw Elan-bijeenkomst was op 30 januari in Boskoop. Woensdag 21 februari is er een bijeenkomt in de voetbalkantine in Hazerswoude-Dorp. Woensdag 28 februari is er een bijeenkomst in Café De Hoek in Koudekerk. Donderdag 8 maart is de Nieuw Elan Ladies Night in Museumpark Archeon in Alphen-Stad.
De agenda met bijeenkomsten staat op onze website.

 

“De gemeenteraadsfractie van Nieuw Elan vormt haar mening over alle voor de gemeente relevante onderwerpen op basis van inhoudelijke kennis van zaken, voortschrijdend inzicht en signalen vanuit de inwoners. Dit betekent dat Nieuw Elan wel uitgangspunten hanteert, maar weinig vooraf vaststaande standpunten heeft.”
Word lid van Nieuw Elan!

  • Kunt u zich vinden in de politieke standpunten van de fractie?
  • Past onze manier van politiek bedrijven bij uw idee over ‘echte’ politiek?
  • Heeft u ideeën en meningen die u graag terug zou zien in de lokale politiek?

Word dan lid van Vereniging Nieuw Elan en praat met de gemeenteraadsfractie mee!
Aanmelden voor Nieuw Elan kan via de website www.nieuwelan.nl/steun-ons
Contact n.a.v. de nieuwsbrief kan via adejeu@alphenaandenrijn.nl