Politiek

« Vorige - Volgende »

Bomen doen leven

8 januari 2018 - 09:57  •  Alphens.nl  •  reacties

Bomen doen leven

Het belang van bomen voor onze leefomgeving is niet te overschatten. Ze verfraaien straten, pleinen en het landschap. Ze bieden beschutting tegen de wind. Mensen voelen zich prettiger in een groene omgeving. Ook vinden allerlei dieren, zoals vogels en insecten, er voedsel en nestplaatsen.

Bomen zijn daarnaast echter van essentieel belang voor het milieu. Ze dragen bij aan de vochthuishouding in de bodem, ze vangen fijnstof en andere vervuiling uit de lucht en ze binden CO2 uit de lucht. Het hout van hun stammen en takken is in feite één grote CO2 opslag. Hoe groter de boom, hoe meer C02 er is opgeslagen. Wat je in de strijd tegen klimaatverandering dus vooral níet moet doen is het aantal bomen in Alphen verkleinen. Plant liever meer bomen aan.

Dat dit onderwerp leeft onder Alphenaren is de afgelopen jaren wel gebleken. Meer dan eens reageerden bewoners verontrust als er ergens bomen gekapt werden. Voor de bomenkap waren diverse redenen, zoals een bouwplan of een bomenziekte. De kap bleek echter niet altijd terecht: een kwalijke zaak. Daarnaast bleek dat de communicatie met omwonenden over de kap vaak tekort schoot. Tenslotte was ook niet altijd duidelijk hoe en waar de compensatie van gekapte bomen plaatsvond.

GroenLinks heeft daarom de afgelopen jaren regelmatig vragen gesteld en aangedrongen op het opstellen van een bomenbeleid. Het heeft lang geduurd, maar de aanhouder wint. Op de raadscommissievergadering van 11 januari 2018 wordt de Beleidsnotitie Bomen besproken. Veel inwoners zijn het afgelopen jaar betrokken bij de opzet van deze notitie. Een belangrijk punt uit het plan is het invoeren van een bomenbalans. De gemeente houdt voortaan bij hoeveel bomen gekapt, verplant, nieuw geplant en/of op andere wijze gecompenseerd worden en maakt hier een jaarlijks overzicht van. Wij zijn blij dat er meer duidelijkheid ontstaat en zullen de bomenbalans goed in de gaten houden.

Een ander positieve uitkomst uit de notitie is dat er een grotere diversiteit aan soorten bomen in de gemeente wordt gerealiseerd. Dit vermindert de risico’s van plantenziekten. Kap van beschermwaardige bomen dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Indien het toch nodig is zijn er duidelijke richtlijnen voor compensatie. Een andere nieuwigheid is de ‘potentieboom’. Dit is een jonge mooie boom, die zou kunnen uitgroeien tot beschermwaardige boom. De gemeente kan samen met inwoners en het bomenpanel dergelijke bomen aanwijzen. Hiermee krijgt de boom al extra bescherming. Ook komt er aandacht voor de aanleg van ‘Tiny Forests’: gebiedjes ter grootte van een tennisbaan met een zeer dichte beplanting en een hoge ecologische waarde. Tenslotte komt er ook meer aandacht voor de communicatie met inwoners, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

GroenLinks is blij met dit goede begin. Wij gaan de komende jaren nauwgezet in de gaten houden of dit mooie bomenbeleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

Marijke Kottenhagen - GroenLinks

Fotograaf: Josh Walet