Politiek - D66

« Vorige - Volgende »

Ook D66 staat achter zwembaden

12 januari 2015 - 13:32  •  D66 Alphen aan den Rijn  •  reacties

Ook D66 staat achter zwembaden

In het AD van 8 januari spreken de vrijwilligers van het PWA-bad in Koudekerk en zwembad De Hazelaar in Hazerswoude hun bezorgdheid uit over het opzeggen van het contract door de gemeente. 
D66 begrijpt dat het college formeel sommige contracten per 2016 moet opzeggen. Maar zij vraagt zich af dit ook geldt voor de vorig jaar afgesloten gebruiksovereenkomsten. Hoe dan ook moeten de bestaande afspraken zodanig in stand blijven dat deze baden op dezelfde voet door kunnen gaan.
 Juist de manier waarop deze baden nagenoeg zelfvoorzienend zijn is een voorbeeld van participatie voor vele andere instellingen.

De gemeente wil vanaf volgend jaar op een andere manier bijdragen aan instellingen op het gebied van welzijn, cultuur en sport. Geen klakkeloze subsidies meer, maar gerichte ‘investeringen’ die juist die initiatieven ondersteunen die bijdragen aan de doelen die de gemeente nastreeft.
 Dit uitgangspunt wordt door D66 van harte ondersteund. Om dat te kunnen doen worden vrijwel alle huidige afspraken met organisaties op dit gebied per 1 januari 2016 opgezegd. Dit schept ruimte om volgens de nieuwe manier hernieuwde afspraken te maken. Voor veel organisaties is er ook in de nieuwe manier van denken een plek en (financiële) ondersteuning mogelijk.

Maar dit is een lastige boodschap om goed over te brengen. Door het beëindigen van de huidige afspraken valt immers de zekerheid weg en moet je goed uitleggen wat de bedoeling is. In het geval van de 2 zwembaden is dit blijkbaar niet goed gelukt en zijn de vrijwilligers bang dat de baden straks dicht zullen moeten. Daarbij gaat het bij deze baden niet om een subsidie, maar om een vorig jaar afgesloten gebruiksovereenkomst: de grond en de gebouwen mogen 10 jaar ‘gratis’ gebruikt worden.

Juist deze zwembaden laten zien hoe het moet: met minimale ondersteuning vanuit de gemeente en maximale betrokkenheid van vrijwilligers worden deze zeer gewaardeerde zwembaden gerund. D66 twijfelt er dan ook niet aan dat zij in het nieuwe beleid gewoon kunnen doorgaan met hun activiteiten. Zo nodig zal D66 het initiatief nemen om via een raadsmotie het college hiertoe opdracht te geven.

Fotograaf: Josh Walet