« Vorige - Volgende »

Zijde onmogelijk goed te regelen voor iedereen

13 maart 2019 - 12:43  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Zijde onmogelijk goed te regelen voor iedereen

De Boskoopse Zijde is vol. "Het is een onmogelijke opgave om het verkeer hier voor iedereen goed te regelen", aldus wethouder Kees van Velzen. "Er is gewoon geen ruimte." Een notitie over de verkeersonveiligheid op de Zijde wordt aan de Alphense gemeenteraad aangeboden.

In de notitie 'Verkeersonveiligheid Zijde inzichtelijk' wordt beschreven hoe de huidige situatie is. Naast de enorme druk van het personenvervoer zijn er ook veel vrachtwagens die gebruik maken van de Zijde om de Hefbrug over te gaan. De fietspaden zijn te smal en te onoverzichtelijk en er zijn niet of nauwelijks oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers. Het voetpad ligt deels aan een kant van de weg, dit leidt tot extra gevaarlijke situaties. Daar komt bij dat de staat van onderhoud slecht is door het extreme gebruik.

De analyse van de stand van zaken wordt niet vergezeld door een goede oplossing. Die is er namelijk niet, meldt wethouder Van Velzen. "Je zou prioriteit aan het fietsverkeer en de voetgangers kunnen geven, maar daarmee los je het probleem niet op. Dat wordt dan voor het autoverkeer nog groter. Er is geen ruimte om het voor iedereen goed te krijgen."
Voor de zomer wordt een onderzoek gedaan om voorstellen voor verbetering te formuleren voor de gemeenteraad. Begin volgend jaar moet er dan iets gebeuren. Wat dan, dat weet de wethouder nog niet. "We spreken nu met groepen als scholen, ondernemers en omwonenden over wat zij vinden."

Uit de analyse blijkt overigens zonneklaar dat het vooral intern verkeer tussen de beide dorpshelften van Boskoop is dat gebruik maakt van de Zijde. Doorgaand sluipverkeer is gering. Daarom is ook de problematiek rond de Hefbrug belangrijk. De brug is eigendom van de provincie. "Er is een toezegging van gedeputeerde Floor Vermeulen aan Provinciale staten om dit op te lossen."
Van Velzen denkt niet dat een extra oeververbinding de oplossing is, juist omdat het om dorpsbewoners gaat die heen en weer pendelen. "Een extra oeververbinding zit er voorlopig ook niet in, omdat dit te duur is. Dat geld hebben we niet."

 

 

Fotograaf: Alphens EV