« Vorige - Volgende »

Inloopbijeenkomst over vaarwegen en ligplaatsen

10 juli 2018 - 13:57  •  Alphens.nl  •  reacties

Inloopbijeenkomst over vaarwegen en ligplaatsen

De gemeente Alphen aan den Rijn organiseert op dinsdag 10 juli van 17.00 tot 19.00 een inloopbijeenkomst voor de vaarwegenverordening en het ligplaatsenbesluit. De bijeenkomst vindt plaats in zalencentrum de Brug, Kerkplein 5 in Boskoop.

De vaarwegenverordening zorgt ervoor dat de gemeente Alphen aan den Rijn vaarwegbeheerder wordt. Dat wil zeggen dat de gemeente voor lokale vaarwegen aanwijst waar er gevaren mag worden, met wat voor vaartuigen en met welke snelheid. Om de vaarwegen te beschermen, zijn er voor het dempen van vaarwegen en het bouwen van bruggen regels gesteld.

Om het mogelijk te maken om een ligplaats in te nemen, heeft de gemeente het ligplaatsenbesluit opgesteld. Hierin staan de plaatsen aangegeven waar het mogelijk is om een ligplaats in te nemen. Dit zijn bijvoorbeeld jachthavens en aanlegsteigers. Ook zijn er regels gesteld voor bijvoorbeeld de maximale duur van het innemen van een ligplaats.

Inspraak
Beide documenten zijn in concept vastgesteld door het college en liggen sinds donderdag 14 juni tot en met woensdag 25 juli 2018 ter inzage. Binnen deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden een zienswijze indienen. Tijdens de inloopbijeenkomst liggen er formulieren klaar om ter plekke een zienswijze in te dienen. Voor nadere informatie kun je terecht bij de afdeling Ruimte, 14 0172.

Fotograaf: Gemeente Alphen aan den Rijn
Tags: vaarwegen