« Vorige - Volgende »

Gemeente legt gebiedsvisies van dorpen ter inzage

7 juni 2018 - 08:41  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Gemeente legt gebiedsvisies van dorpen ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 mei 2018 besloten de concept-gebiedsvisies voor de zeven dorpen in de gemeente Alphen aan den Rijn -de basis voor alle plannen in de komende 10 jaar- ter inzage te leggen.

De gebiedsvisie beschrijft de huidige stand van zaken van het dorp op het gebied van ruimte, sociale samenhang en veiligheid en de belangrijkste ontwikkelingen voor het dorp in de komende vijf tot tien jaar.

De gebiedsvisies zijn de basis voor nieuw op te stellen bestemmingsplannen voor de zeven dorpen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Ook worden deze visies onderdeel van de op te stellen omgevingsvisie voor de gehele gemeente. Samen met nog op te stellen of verder uit te werken visies voor Alphen-stad, het buitengebied en de bedrijventerreinen vormen deze vier thematische visies bouwstenen voor de omgevingsvisie.

Enkele onderwerpen uit de gebiedsvisies voor de dorpen zijn te vertalen naar concrete acties voor de komende vier jaar. Die onderwerpen krijgen een uitwerking in de wijkplannen.

Ter inzage
De gebiedsvisies liggen vanaf donderdag 7 juni 2018 zes weken ter inzage bij:

- de balie in de hal van het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn
- het Oude Rechthuis in Aarlanderveen
- het Boomkwekerijmuseum in Boskoop
- de bibliotheek in Boskoop
- de bibliotheek Hazerswoude-Dorp
- de bibliotheek Hazerswoude-Rijndijk
- De Tas in Benthuizen
- de Ridderhof in Koudekerk aan den Rijn 
- De Haven bij Ipse de Bruggen in Zwammerdam

Tot en met woensdag 18 juli 2018 kan men een inspraakreactie schriftelijk sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn onder vermelding van inspraak Gebiedsvisies. Dit kan ook per e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl o.v.v. Gebiedsvisies. Na het verwerken van alle eventuele inspraakreacties wordt de definitieve gebiedsvisie in het najaar ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Fotograaf: Josh Walet