« Vorige - Volgende »

Plan voor Spoorbos ligt klaar ter akkoord

21 mei 2019 - 17:36  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Plan voor Spoorbos ligt klaar ter akkoord

Alle lange tijd wordt er met ontwikkelaar Terre Nova gesproken over de invulling van plangebied Spoorbos, het gebied langs het spoor in Boskoop. Tijdens het traject is door de raad de motie 'Spoorbos' aangenomen. Hierin werd opgeroepen om onder andere het bos te behouden bij de invulling van het gebied. Dit plan was nog een overgebleven uitdaging van vóór de fusie van de gemeente Boskoop en Alphen aan den Rijn.

Samen met de ontwikkelaar heeft de gemeente gezocht naar een invulling waarbij zoveel mogelijk bomen behouden kunnen blijven en die recht doet aan het bestuurlijk proces.

Het voorliggende voorstel 'Loefzijde Boskoop planvorming en toelichting' licht klaar ter akkoord bij de gemeenteraad. Naast dat er veel bomen behouden blijven wordt een deel van het gebied ook openbaar toegankelijk. Door het toevoegen van cultuurhistorische houtakkers sluit het plan ook aan bij de geschiedenis van Boskoop, ook wordt de architectuur in de vorm van Boskoopse kweekschuren uitgevoerd. In het plan zijn 11 woningen opgenomen. De woningen komen deels op bestaande open plekken in het bos en deels tegen het water aan.

Vanuit de gemeenteraad en het IVN is er tegenspraak op het plan. Er zullen van de 875 bomen in totaal 475 bomen alsnog worden gekapt. Ook is er een havikshorst aanwezig in het bos. Het is niet toegestaan om met een radius van 75 meter rondom het nest te bouwen. 

Ook omwonenden zijn het niet eens met de plannen, zij willen dat het een wandelgebied blijft. De gemeenteraad moet nu bepalen of ze het bestemmingsplan van natuur naar wonen willen wijzigen. 

Wanneer dit plan is goedgekeurd zal een inloopbijeenkomst worden georganiseerd door de ontwikkelaar en gemeente waar geïnteresseerden informatie krijgen over de benodigde bestemmingsplan wijziging, de precieze bouwplannen en de inrichting van de openbare ruimte. Wordt het plan niet goedgekeurd, dan zit de ontwikkelaar met een stuk grond waar hij niet op mag bouwen maar waar hij ook geen bomen mag kappen.

Fotograaf: EV